Gian Luigi Ricardo

 

  • 01 - Pausa
  • 02 - Invecchiamento
  • 03 - Curiosita'
  • 04 - The wall
  • 05 - Necropoli
  • 06 - Deserto
  • 07 - Ormeggio
  • 08 - Trasparenza
  • 09 - Geometria urbana
  • 10 - Riflessi